Tarih: 30.11.2023
Adres:  https://www.temeldusunceler.com/Kitap/IcerikYazdir.aspx?ID=2&IcerikID=2
Temel Düşünceler 1 | Önsöz

İçinde bulunduğumuz çağdaş dünya, sanayileşme ve sosyal değişme olgusu nedeniyle büyük çapta bir hareketlilik süreci yaşamaktadır. Yaşanan bu süreç, öncelikle batı dünyasında yaşanmakla birlikte, dayandığı ideolojilerin özellikleri nedeni ile evrensel bir nitelik taşımaktadırlar. Bütün dünyada etkisini gösteren modernleşme hem sosyoekonomik hem de kültürel yönden bir hayli sarsıntılara ve değişimlere yol açmaktadır.

Toplumsal yapının manevi unsurları, maddi unsurları kadar süratli değişmezler. Bu değişim hızındaki farklılık iç çatışmalara sebep olabilir. Bu durumda en önemli sorun, sosyal bütünleşme milli birlik ve beraberliktedir.

Türkiye’de sosyal bütünleşme, maddi, manevi, kültürel unsurların bir araya gelmesi ve birbirini tamamlamasıyla olmalıdır. Bugün Türkiye’de sosyal ve siyasal haritaya bakacak olursak milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğunu görürüz.

Bugün Anadolu insanı dış tahriklerden dolayı, bölünme parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. Dünya şartlarında değişen dengelerle beraber, her alanda yeniden yapılanma ihtiyacı söz konusudur.

Değişen dengelere göre, ülkemizin bulunduğu coğrafyanın jeofizik ve stratejik konumuyla ilgili olarak jeopolitik rolü çok büyük önem arz etmektedir. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Ortadoğu’daki olaylar sebebiyle bugün, Türkiye Ortadoğu ülkelerinin ve Türk Dünyasının önderi durumuna gelmiştir.

Türkiye’nin üstlendiği yeni misyonun farkına varan düşmanlar, Türkiye’nin aleyhine yeni oyunlar tezgahlamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu ve Osmanlı Devletinin kültürel yönünden bir devamı olarak, gelişmiş kültür coğrafyasında, yaşayan bütün insanları bir araya toplamıştır.

Bugün, Ortadoğu’da, Kafkaslarda, Orta-Asya’da, Balkanlardaki olaylara bakınca Türkiye’nin ve Anadolu insanının önemi açıkça görülmektedir.

Tüm vatandaşlarımızın hazırlanan tezgahlara karşı birlik ve beraberliklerini korumaları, bölgemizde ve dünyamızda saygın bir yer almaları istenen bir durumdur. Bugün tüm dünyanın hasretini çektiği huzur refah, barış, güvenlik, sevgi, saygı, hoşgörü, fedakarlık, şefkat, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma tüm Anadolu insanının ideali olmalıdır.

Sayın okuyucularım kitap içindeki konulara ait kısa fikir ve düşüncelerimi daha sonra da yazmaya ve anlatmaya devam edeceğim. Bu kitabın yazılmasında emeği geçen, fikir ve düşünceleri ile katkıda bulunan herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Sevgilerimi ve Saygılarımı Sunarım.
Prof. Op. Dr. Mehmet KAYA